Vanaf de oprichting in 2009 heeft XL Meester de eerste opdrachten vooral uitgevoerd in de zorg. Al snel is dit uitgebreid en werkt XL-Meester voor diverse opdrachtgevers en op diverse gebieden en sectoren. Hieronder vindt u per opdracht een korte omschrijving.

* Bij diverse opdrachten is na afronding nog steeds ondersteuning nodig, dat kan zijn op regelmatige basis of alleen als het nodig is. Uiteraard zijn hierover goede afspraken te maken met XL Meester.

Logo Achmea

Achmea|Access / SQL-server|november 2019 – april 2020

De in 2013 gebouwde Access applicatie voor de projectadministratie was functioneel zeer naar wens van de klant, maar kon een boost gebruiken in de snelheid van werken. 
In samenwerking met ICT is een nieuwe architectuur uitgewerkt waarbij de Access-frontend naadloos communiceert met de SQL-server backend én die voldoet aan alle kwaliteits- en veiligheidsstandaarden.
De nieuwe applicatie draait als een zonnetje én is onder de motorkap ook flink verbeterd qua onderhoudbaarheid.


Lidl|Informatie-analist / VBA-ontwikkelaar|maart 2020 – april 2020 *

In de rol van Excel-specialist / VBA-ontwikkelaar is het door de vastgoedmanager ontwikkelde model voor bewaking van vastgoedkosten verder geprofessionaliseerd.
De VBA is nagelopen en opgeschoond en er zijn een aantal methoden toegepast om het model beter onderhoudbaar te maken. Tenslotte is een custom made Ribbon geïmplementeerd.


’s Heeren Loo|Conversie wachtlijstregistratie naar Sharepoint | januari 2020 – mei 2020 *

In de rol van Excel-specialist / VBA-ontwikkelaar is de wachtlijstregistratie in Excel / Access geconverteerd naar de Sharepoint omgeving.
In samenspraak met de organisatie is de Sharepoint-omgeving ingericht en is het dashboard verder geprofessionaliseerd.


Ilionx|BI Analist|juli 2019 – september 2019

In de rol van BI analist ben ik betrokken bij het traject om het huidige Datawarehouse van Trajectum om te vormen tot een volledig nieuw Datawarehouse opgebouwd met TimeXtender en Power BI


Univé |BI Specialist| mei 2019 – juli 2019

Vanuit het BI In-Control-team lever ik mijn bijdrage aan het stabiel en up to date houden van de BI omgeving. Door het redesign van de dataversheidmonitor in Power BI is er nu dagelijks inzicht in de versheid van de bronnen in het datawarehouse.


Ahold|Logo AholdOntwikkeling / advisering information architecture | jan 2019 – mei 2019

Redesign van de Google spreadsheet omgeving naar Sharepoint / Office 365
In de information architecture wordt data uit diverse bronnen gecombineerd met besluiten en analyses. Het systeem wordt – in eerste instantie alleen voor de essentiële onderdelen – opnieuw geanalyseerd en opgebouwd met behulp van o.a. Powerquery / Slicers / Listobjects zodat het zowel prettig werkt en beter onderhoudbaar is.


Logo AholdAhold | Ontwikkeling / advisering information architecture | sep 2016 – maart 2017

Door de vastgoedafdeling van Ahold is in eigen beheer een systeem ontwikkeld om  te voorzien in de behoefte aan transparante (management)informatievoorziening . Er wordt niet alleen informatie uit de systemen gehaald, maar ook extra relevante informatie toegevoegd wat ook direct voor de collega’s inzichtelijk is. Het systeem wordt gebouwd in Google spreadsheets. Naast een aantal nieuwe rapportages is door XL Meester met name gewerkt aan de verbetering van de structuur / onderhoudbaarheid en is een generieke opzet ontwikkeld voor Query / importranges waardoor de stabiliteit sterk verbeterd is.


Logo Nutricia

Nutricia | Concurrentieanalyse | dec 2016 – jan 2016 *

Door de marketingafdeling van Nutricia is een uitgebreide concurrentie-analyse opgezet. Het resultaat hiervan was verzameling van gegevens en een serie aan powerpoint slides. Door XL Meester is op basis hiervan hiervan in Excel / VBA  een tool gebouwd waarmee de salesmedewerkers snel en gemakkelijk een op de klant toegesneden presentatie in PDF kunnen samenstellen. De tool werkt meertalig (Frans en Nederlands) en is tevens per land opvraagbaar. Naast de presentatie is het ook mogelijk gemaakt om op detailniveau analyses uit te voeren. Zo blijft Nutricia de concurrentie 1 stap voor.


Logo Nedac SorboNedac Sorbo | Ondersteuning analyse ongestructureerde data | okt 2016

Voor een strategisch belangrijk project was het nodig om in korte tijd grote hoeveelheden data te verwerken en analyseren. Door slim gebruik te maken van de mogelijkheden van Access en Excel kon de ongestructureerde data snel verwerkt worden naar analysefiles. Op basis hiervan konden de beslissingen en worden op de juiste gronden en gegevens genomen worden.


 Logo VivatVivat | Professionalisering Capaciteitsmanagement | dec 2014 – jan 2017 *

In het kader van verdere professionalisering van de organisatie heeft Vivat op diverse vlakken Lean geïmplementeerd.  De ondersteunende tooling van de werkprocessen was in eerste instantie opgezet in Excel, maar liep tegen diverse beperkingen aan.  Ter ondersteuning van het proces en de gekoppelde Business Intelligence oplossing is –  in prettige samenwerking met Oosterman consultancy – een applicatie ontwikkeld waarin de invoer in Excel wordt gepresenteerd, maar direct wordt opgeslagen in een SQL-server database.  Zowel de performance als de betrouwbaarheid is hierdoor enorm verbeterd.  Na afronding van de werkzaamheden in Assen wordt de tooling nu ook uitgerold bij andere onderdelen van Vivat.


Logo Rabobank

Rabobank | Beslisbomen diverse Klantsegmenten | apr 216 – mei 2016 *

Op basis van door de Rabobank opgestelde criteria is voor een aantal klantsegmenten een beslisboom ontwikkeld aan de hand waarvan de financieringsaanvragen kunnen worden beoordeeld. De geavanceerde Excel-spreadsheet begeleidt de medewerker door de vragen, signaleert afwijkingen en bepaalt vervolgvragen / conclusies aan de hand van de ingegeven antwoorden.


Logo Holland CasinoHolland Casino | Professionalisering Programma / Projectmanagement | dec 2015  – mrt 2016 *

Om de projecten en programma’s van Holland Casino goed te besturen is in samenwerking met hoofd projectadministratie een systematiek uitgewerkt en bijbehorende Excel / Access-omgeving gebouwd waarin vanuit de detailplanning op projectniveau een volledige programmarapportage kan worden opgebouwd. Het systeem omvat o.a.:

 • Doelstellingen en milestones
 • Resourceplanning
 • Balanced Scorecard
 • Consolidatie en rapportage

Logo GreenergizeGreenergize | Ontwikkeling offertemodule | dec 2015 – jan 2016

Greenergize is een dynamische organisatie in een snel groeiende markt. Er moeten dan ook veel offertes worden gemaakt voor nieuwe klanten. Dit offerteproces was zowel tijdrovend als afhankelijk van de kennis en kunde van 1 persoon. Door de verschillende onderdelen uit de offerte gestructureerd in Excel-tabellen te zetten kan Greenergize nu met 1 druk op de knop een strakke PDF offerte genereren voor de klant.


Logo Rutgers

Rutgers  | Interim projectcontrol | sep 2015 – dec 2015 *

In verband met een vacature, die niet op korte termijn kon worden ingevuld, heeft XL Meester in navolging  van het opzetten van de Meerjarenbegroting tijdelijk de functie van projectcontroller ad interim ingevuld. Tijdens deze interim-periode is naast de inhoudelijk benodigde werkzaamheden uiteraard ook de nodige aandacht besteed aan verbetering van de bestaande rapportages en zijn een aantal werkprocessen verbeterd / versneld.


Logo Global Road SystemsGlobal Road Systems | Exact rapportages upgraden | jul 2015 – jul 2017

De rapportages ,die ooit gebouwd waren door de Exact consultant, bleken niet meer goed te werken. In afstemming met de klant zijn in handige Excel-rapportagetool in een paar uurtjes de rapportages van scratch af aan opnieuw opgezet. Aan het eind van de ochtend had de klant een rapportage die sneller en bovenal begrijpelijk is. Op initiatief van Global Road Systems wordt de informatievoorziening stap voor stap verbeterd.


Logo ThuisbakkersThuisbakkers | Ondersteuning bestellingen / routelijsten en facturatie | mrt 2015 – mei 2015 *

Op basis van een verouderde Access database is een nieuwe applicatie gebouwd waarmee het volledige proces van bestellijst naar routevoorstel naar facturering volledig ondersteund wordt.  Zowel het dagelijks proces als de maandelijkse factuurstroom kan nu met enkele simpele handelingen worden uitgevoerd.


Logo Coulant InterimCoulant Interim | Weekrapportage automatiseren | nov 2014 – dec 2015 *

Door de huidige opzet van de Excel-rapportage te verbeteren is niet alleen de overzichtelijkheid en onderhoudbaarheid verbeterd, maar kunnen ook simpel rapportages gemaakt worden naar de medewerkers.  Door uniforme opzet is het nu ook mogelijk om snel en makkelijk te consolideren.  De toegevoegde mailfunctionaliteit maakt het zelfs mogelijk om de rapportages met 1 druk op de knop ook naar de mailbox van de medewerkers te sturen.


Logo Achmea

Achmea (Zorg & Gezondheid) | Profesionalisering projectadministratie | juli 2013 – dec 2014 *

In samenwerking met de afdelingen Portfolio Control en de afdeling Projectmanagement ondersteuning (PMO) is de systematiek van de projectadministratie (PRINCE-II) volledig geautomatiseerd. De project-administratie is gebouwd in Access (2010) en omvat zowel registratie als uitgebreide rapportagemogelijkheden. Uiteindelijk is een besparing gerealiseerd van 8 FTE naar 2,5 FTE terwijl de kwaliteit van de Planning & Control van de projectadministratie tegelijkertijd sterk is verbeterd.

De projectadministratie bevat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Meerjaren portfolioplan
 • RCCP (Rough Change Capacity Plan)
 • Financiële overzichten
 • Projectmanagement vastlegging
 • Besluitenlijsten

Logo Rutgers

Stichting Rutgers | Meerjarenbegroting | mei 2014 – jul 2014 *

In nauwe samenwerking met de klant is er een verbeterde opzet gemaakt van de meerjarenbegroting.  Het huidige Excel-model was 2 jaar in gebruik en in die tijd qua functionaliteit en complexiteit behoorlijk uit de hand gelopen en was daardoor ook niet goed onderhoudbaar.

Het nieuwe model is ook in Excel gebouwd, maar nu volgens de standaard van XL Meester, dat betekent dat alle informatie maar 1 x wordt ingevoerd, dat invoer en rapportage gescheiden is en dat door gedegen opzet de complexiteit en onderhoudbaarheid sterk verbeterd. Het uiteindelijke model sluit beter aan bij de wensen van de klant en niet geheel onbelangrijk.. de betrouwbaarheid is verbeterd en de doorlooptijd van het begrotingsproces is sterk verkort.


Logo IAS17 consultingIAS17 | Complexe berekening IFRS  | jun 2012 – dec 2013

In samenwerking met IAS17 Consulting is door XL Meester een SQL-database ontwikkeld met daarin de berekeningen t.b.v. de nieuwe lease-accounting. Deze database vormt de basis voor zowel de impactanalyse als ook voor de uiteindelijke software.  De voornaamste uitdaging was het vertalen van de complexe methodiek met daarin vele uitzonderingen naar een voor de klant logische opzet.


Logo TrajectumTrajectum | Ontwikkelen en definiëren volledige informatievoorziening | jan 2011 – december 2019 *

Na een samenvoeging van de ondersteunende diensten van Trajectum is de informatievoorziening volledig opnieuw gedefinieerd en opgebouwd.  Op basis van een door XL Meester ontwikkeld datawarehouse is in 3 maanden tijd de basale informatievoorziening opnieuw gedefinieerd en (door)ontwikkeld.  De brongegevens, die niet uit de pakketten komen, zoals met eigen organisatiestructuur, grootboekrekeningstructuur en autorisatiestructuur kunnen door de Financial Control medewerkers makkelijk zelf worden onderhouden.  De boekhouding uit Exact, de personele informatie uit Beaufort en de productiegegevens uit Plancare komen samen in een rapportage-omgeving die in Excel wordt gepresenteerd in overzichtelijke overzichten en draaitabellen.  Na de ontwikkeling van de basisstructuur zijn diverse extra onderwerpen opgenomen in de informatievoorziening, zoals:

 • Kostprijsmodel
 • Productiemonitor (monitoring productie versus productie-afspraak)
 • Ondersteuning bij verzamelen begrotingsgegevens
 • Dashboard t.b.v. prestatie indicatoren
 • Wachtlijstinformatie

Logo Ter Steege vastgoedTer Steege Vastgoed | Calculatiemodel flexibel bouwconcept | mei 2011

Als ondersteuning voor een nieuw concept van flexibel bouwen is in afstemming met Ter Steege Vastgoed een Excel-spreadsheet ontwikkeld waarin de verschillende opties van een flexibel bouwconcept (meer dan 100.000) werden doorgerekend. De makelaars die het document ter beschikking kregen, kregen hierdoor direct inzicht in (on)mogelijkheden en in de effecten van bepaalde keuzes.


Logo Trajectum

Trajectum | Inrichting Plancare | productieverantwoording | sep 2010 – dec 2010

Het stroomlijnen van de inrichting van Plancare waarbij de basisgegevens voor de productieverantwoording goed in het systeem worden vastgelegd en gestructureerd kunnen worden. Het eindresultaat bestond uit gemakkelijk toegankelijke en controleerbare productiecijfers t.b.v. de interne en externe (management)informatie.


Logo Gelreziekenhuizen

Gelre ziekenhuizen | Analyse patiëntgegevens | mei 2010 – sep 2010

In  afstemming met de Cardioloog zijn de gegevens uit meerdere – gestructureerde en ongestructureerde – bronnen, samengevoegd in een Access database. Door na het samenvoegen samen te zoeken naar verbanden in de database kon achterhaald worden welke patiënten in aanmerking dienden te komen voor vervolgonderzoeken. Op deze manier werden niet alleen efficiencyvoordelen gehaald in het samenstellen van de gegevens, maar heeft XL Meester tevens een kleine bijdrage geleverd aan de gezondheid van deze patiënten.


Logo Lievegoed zorggroepLievegoed zorggroep | Procesondersteuning zorgadministratie | mrt 2010 – aug 2010

De zorgadministratie van Lievegoed Zorggroep had te maken met achterstanden en met een achterstand in de vertaling van de wet- en regelgeving naar de inrichting van Plancare. Met behulp van kennis van de achterliggende database van Plancare en doormiddel van SQL-statements is een rapportage- en controlesystematiek opgezet voor een juiste vulling.  De productie-verantwoording die voorheen handmatig werd ingevoerd is grotendeels geautomatiseerd, zodat de productieverantwoording minder foutgevoelig werd.  Door oplevering van een procesbeschrijving is ook de kennis in de organisatie gewaarborgd.

Tevens is aansluiting gemaakt met de interne (management)informatievoorziening, zodat de resultaten van de productie vertaald konden worden naar de verantwoordelijke afdelingen.

Ingezette kennis/technieken:
– SQL
– Excel
– VBA
– Plancare


Logo Gelre ZiekenhuizenGelre ziekenhuizen | Proffesionalisering roosterplanning Cardiologie | nov 2009 *

In  afstemming met de Cardioloog is het rooster om de cardiologen en aio’s in te plannen opnieuw opgezet. De voornaamste reden voor het zoeken van externe hulp was het versnellen van de jaarovergang. Uiteindelijk is het gehele Excel-model sterk verbeterd en versimpeld, waardoor het gehele proces van plannen beter ondersteund wordt. Door diverse alerts en rapportages is het gehele proces sterk verbeterd.