Door de jaren heen heeft XL Meester uiteenlopende opdrachten (excel, VBA, acces en SQL) gedaan, vaak leiden opdrachten tot een concreet product. Hieronder vindt u een samenvatting van enkele producten waarmee XL Meester mogelijk ook uw organisatie verder kan helpen!


Standaard maatwerk excelStandaard-maatwerk

XL Meester heeft ruime ervaring met het bouwen van applicaties en spreadsheets voor uiteenlopende branches.
U kunt bijvoorbeeld denken aan een spreadsheet voor doorrekenenen van vakantiesaldi of een spreadsheet waarin gegevens rechtreeks uit een SQL-server database worden ingelezen. Roostersoftware speciaal voor zwembaden is een van de specialiteiten en doorontwikkelde producten van XL Meester, zie hieronder voor meer informatie. Natuurlijk is elke organisatie is uniek, maar gelukkig zijn veel technieken en delen van programmatuur herbruikbaar. Ook voor uw specifieke vraagstelling is ongetwijfeld een passende oplossing te maken door XL Meester!


Interim ondersteuning XL-MeesterInterim-ondersteuning

In de functies Adviseur Planning en Control, Financieeel Specialist, Specialist Informatie-voorziening en BI Consultant heeft XL Meester ruime ervaring opgedaan in het opzetten en analyseren van managementinformatie. XL meester is zowel in staat om het functionele ontwerp te definieren als om de oplossing concreet uit te werken. Hierdoor kan XL Meester snel zelfstandig opereren, tijdsbesparende en kwaliteitsverbeterende ondersteuning bieden op het gebied van begroting, maandelijkse rapportages en jaarrekening. Door ruime ervaring in de zorgsector is XL Meester in deze sector goed inzetbaar. Daarnaast heeft XL-meester meerdere opdrachten uitgevoerd bij verzekeraars, banken en detailhandel. Zie meer in mijn portfolio.


Trainingen excel en acces Trainingen Excel / VBA / Access – zowel voor gevorderden als voor de experts

Uiteraard kunt ook bij XL Meester terecht voor een maatwerk Cursus Excel. Naast Excelvaardigheden kan ook Visual Basic for Applications (VBA) en Access worden geïntegreerd in de cursus. Uit ervaring blijkt dat een op uw eigen organisatie toegespitste cursus (met uw eigen data) de beste vorm is voor een dergelijke cursus. Daarnaast is het ook altijd erg leerzaam om samen met uw eigen Excel-medewerker een model op te zetten. Dan slaan we 2 vliegen in 1 klap; u heeft een werkende applicatie voor een concrete vraagstelling en de hiervoor benodigde kennis is geborgd in uw eigen organisatie.

De afgelopen jaren heeft XL Meester onder andere cursussen Excel verzorgd bij de volgende organisaties:

  • Achmea
  • Trajectum
  • Rutgers
  • Niebeek Millieumanagement
  • NijSmellinghe

XL-RoosterXL Rooster

Specifiek voor zwembaden is een zeer uitgebreid roosterpakket ontwikkeld waarin het gehele roosterproces (van dagelijks rooster tot en met maandelijkse verlofoverzichten en uitgebreide rapportages) wordt ondersteund.

Voor meer informatie kijk op www.xlrooster.com


Grip-ITCapaciteitsmanagement

Voor diverse opdrachten op het gebied van capaciteitsmanagement is er een uitgebreid model ontwikkeld waarmee capaciteitsmanagement ook voor uw organisatie optimaal ondersteund kan worden. Kijk voor meer informatie ook op www.grip-it.info.